Tarieven en Vergoeding

Intake/kennismaking haptotherapie85 euro
Consult haptotherapie volwassenen85 euro
Consult haptotherapie kinderen of pubers85 euro
Consult haptonomische zwangerschapsbegeleiding85 euro
Consult haptotherapie zwangerschap85 euro
Telefonisch consult1,70 per minuut

Ieder consult duurt ongeveer 50 minuten.

 

Vergoeding zorgverzekering
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van een haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet onder de eigen risico van uw zorgverzekering. Een overzicht van de vergoeding voor haptotherapie door de zorgverzekering vindt u op de website van onze beroepsvereniging de VVH: www.haptotherapeuten-vvh.nl onder het kopje ‘vergoeding’. Bij twijfel kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekering.
De voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen is het feit dat de GZ-Haptotherapeut lid is van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH). Mw. Drs. S. Hickox is lid van deze vereniging onder nummer 531.

Betaling facturen
De facturen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij de betaling dient u het declaratienummer te vermelden. Na dertig dagen zijn wij gerechtigd u een betalingsherinnering te sturen, waarvoor €5 administratiekosten in rekening gebracht mag worden. Overmacht ten aanzien van de betaling aan uw kant kan en moet u te allen tijde met de therapeut bespreken.

Verhindering of annuleren van een gemaakte afspraak
No show
Een no-show is een afspraak die niet (op tijd) is afgezegd. Op het moment dat afspraken niet op tijd worden afgezegd, mogen de kosten van het gemiste consult in rekening gebracht worden.

Afspraken moeten op de volgende momenten worden geannuleerd:
• Afspraken op maandag van 9-22 uur, dienen vóór 9 uur op de vrijdag, voorafgaande aan de maandag, te worden afgezegd.
• Afspraken op dinsdag tot en met vrijdag van 8-17 uur, dienen minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd.
• Afspraken in de avonduren van 17-22 uur, dient 48 uur van tevoren te worden afgezegd.

Praktijkadres

Herman Heijermansstraat 3
3451 AK Vleuten

Contactinformatie

Vormgeving

Website:
Web en Logo